category category OKBET category category May 4, 2022

Archery Shooter

ARCHERY/SHOOTING

Pangkalahatang Panuntunan

  • Para sa mga layunin ng pagtaya, ang mga kalahok na ginawaran ng Gold, Silver at Bronze sa seremonya ng medalya ay ituturing na 1st, 2nd at 3rd place winner.
  • Ang mga posisyon sa podium ay mabibilang bilang mga opisyal na resulta, anuman ang anumang kasunod na diskwalipikasyon o pag-amyenda sa resulta.
  • Ang lahat ng taya ay mananatili pa rin kahit na ang isang crew o indibidwal ay nakikipagkumpitensya o hindi.
  • Kung ang kaganapan ay magsisimula bago ang nakatakdang oras, ang mga taya lamang na inilagay bago magsimula ang kaganapan ang ituturing na wasto. Ang mga taya na inilagay pagkatapos magsimula ang kaganapan ay ituturing na walang bisa. Hindi kasama dito ang mga uri ng In-Play na taya.
  • Maaayos ang mga taya ayon sa opisyal na resulta ng F.I.T.A (Archery) at I.S.S.F (Shooting) sa pagtatapos ng event, kahit na walang medalya.