category category OKBET category category May 4, 2022
BOXING & FIGHTING

BOXING Pangkalahatang Panuntunan

 • Sa pagtunog ng kampana na hudyat ng pagsisimula ng unang round, lahat ng taya ay tatayo.
 • Ang tagal ng bawat round ay 3 minuto; 90 segundo ang gagamitin upang matukoy ang “kalahating” round na nakasaad sa over/under market.
 • Kung mayroong anumang mga pagbabago sa itinakdang bilang ng mga round, ang lahat ng higit/sa ilalim ng taya ay ituturing na walang bisa at ibabalik.
 • Para sa mga uri ng taya ng Head to Head (H2H), kung magtatapos ang laban sa isang draw, ang mga taya sa parehong boksingero ay ituturing na walang bisa.
 • Ang mga taya ay aayusin batay sa mga resultang idineklara sa ring na maaaring matukoy ng mga puntos ng scorecard, TKO, KO o mga disqualification.
  • Kasama sa KO (Knockout) ang TKO (Technical Knock Out) at mga diskwalipikasyon ng isang boksingero.
  • Kasama sa draw ang technical draw.
  • Kasama sa desisyon ang mga teknikal na desisyon.
 • Hindi isasaalang-alang ang rebisyon o mga pagbabago na ginawa sa mga resulta pagkatapos umalis ang mga boksingero sa ring.
 • Kung sakaling magkaroon ng withdrawal o pagpapalit ng mga nakalistang boksingero, ang lahat ng taya ay ituturing na walang bisa.
 • Kung inanunsyo na ang alinman o pareho ng mga boksingero ay hindi naabot ang tinukoy na timbang para sa ina-advertise na paligsahan, ang lahat ng taya sa laban na iyon ay ituturing na walang bisa.

FIGHTING (MIXED MARTIAL ARTS) General Rules

 • Ang lahat ng mga taya ay ituturing na wasto kapag ang isang anunsyo na nagsasaad ng pagsisimula ng unang round ay ginawa ng referee.
 • Para sa UFC, ang bawat round ay tumatagal ng 5 minuto; 150 segundo ang gagamitin upang matukoy ang “kalahating” round na nakasaad sa over/under market.
 • Ang bawat title match ay may limang round, at ang non-title match ay may tatlo. Mayroong isang minutong pahinga sa pagitan ng mga round.
 • Ang mga resultang nakuha sa pagtatapos ng laban ay itinuturing na pinal, na kinabibilangan ng mga puntos, pagsusumite, TKO, KO o disqualification. Ang rebisyon o mga pagbabago na ginawa sa mga resulta pagkatapos umalis ang mga manlalaban sa ring ay hindi maituturing na wasto.
  • Pagsusumite: malinaw na tumapik ang isang manlalaban sa banig o ang kanyang kalaban o pasalitang sumusumite.
  • Technical Knockout (TKO): Kung ang isang manlalaban ay hindi makapagpatuloy, ang laban ay tatapusin bilang isang teknikal na knockout.
  • Kasama sa Draw ang Technical Draw.
 • Sa mga kaganapan kung saan mayroong anumang muling pagbibilang ng mga scorecard ng mga hukom o mga pagbabagong ginawa ng mga namamahala na awtoridad pagkatapos ng laban, ang mga naturang pagbabago ay ituturing na hindi wasto para sa mga layunin ng pag-aayos.