category category OKBET category category May 4, 2022
GYMNASTICS

Pangkalahatang Panuntunan

  • Para sa mga layunin ng pagtaya, ang mga kalahok na ginawaran ng Gold, Silver at Bronze sa seremonya ng medalya ay ituturing na 1st, 2nd at 3rd place winner.
  • Ang mga posisyon sa podium ay mabibilang bilang mga opisyal na resulta, anuman ang anumang kasunod na diskwalipikasyon o pag-amyenda sa resulta.
  • Ang mga taya na inilagay sa mga kalahok na nakikipagkumpitensya sa mga kwalipikasyon sa unang round ay ituturing na wasto.
  • Ang mga taya na inilagay sa mga kalahok na hindi nakikipagkumpitensya sa mga kwalipikasyon sa unang round ay ituturing na walang bisa.
  • Kung ang kaganapan ay magsisimula bago ang nakatakdang oras, ang mga taya lamang na inilagay bago magsimula ang kaganapan ang ituturing na wasto. Ang mga taya na inilagay pagkatapos magsimula ang kaganapan ay ituturing na walang bisa. Hindi kasama dito ang mga uri ng In-Play na taya.
  • Ang mga taya ay aayusin ayon sa opisyal na resulta ng F.I.G kaagad sa pagtatapos ng kaganapan, kahit na walang seremonya ng medalya.