category category TJ category category Aug 14, 2023
OKBet Traditional Gambling in the Philippines

Traditional Gambling Games in the Philippines, What are They?

Many traditional gambling games in the Philippines have been etched deep in their history. Throughout the country, different types of games express the culture and history of the Filipinos. 

These games not only provide fun to the players but also open up opportunities for betting and even social gatherings. Here are some of the popular and popular betting games in the Philippines.

Here are the traditional gambling games which you can find in the Philippines:

1. Jueteng

Jueteng is a popular betting game that plays with numbers. This is an illegal type of gambling that usually takes place on the streets or in community homes. 

Players wonder about numbers and hope theirs are correct. Through local coordinators or pushers, the numbers are considered game results. Jueteng continues to show wide influence and popularity in the communities in the Philippines.

2. Pusoy

Pusoy is a popular betting game that centers around showing players’ hands. It is a type of poker that is usually played with cards. Players play hands of different values and choose combinations that aim for the best hand. Pusoy is a battle of strategy, intelligence, and tactics that expresses the skill of the players.

3. Mahjong

Mahjong is a traditional gambling game that originated in China. It is a difficult game that uses tiles with written characters. Players have to build combinations of tiles to win the game. Mahjong is a game that provides deep enjoyment and allows players to show off their strategy and planning.

4. Cockfighting

Sabong, or cockfighting, is one of the most popular traditional betting games in the Philippines. Cockpits are where cockfights are held, where players compete. Players place bets on the roosters they believe will win the battle. Cockfighting is not only a betting game but also an expression of Filipino culture and the prowess of roosters in battle.

OKBet Traditional Gambling in the Philippines

|Recently, there has been an issue about sabong and e-sabong operated by Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs).|

5. Tong-its

Tong-its is a betting game that focuses on building combinations of cards. Players place bets and wonder which card hands will achieve the highest value. It is a game of strategy and intelligence that allows players to show off their gambling skills.

Conclusion

A wide range of traditional betting games in the Philippines expresses Filipino culture and Filipinos’ passion for gambling. Games like Jueteng, Pusoy, Mahjong, Sabong, Tong-its, and Hantak give players fun while showing their strategy, tactics, and skills.

Although the government has banned some of these games, they will forever be part of the history and culture of Filipinos. Still, it is best to play legal betting games and play in reputable platforms like OKBet.

READ: Benefits of Online Casinos in Gambling

Mga Tradisyunal na Sugal sa Pilipinas, Ano ang mga Ito?

Maraming tradisyunal na sugal sa Pilipinas, at ito ay nakaukit na sa kanilang kasaysayan. Sa buong bansa, matatagpuan ang iba’t-ibang uri ng laro na nagpapahayag ng kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. 

Ang mga laro na ito ay nagbibigay hindi lamang ng kasiyahan sa mga manlalaro, kundi nagbubukas din ng pagkakataon para sa mga pustahan at kahit na ng mga sosyal na pagtitipon. 

Narito ang ilan sa mga sikat na tradisyunal na mga larong pustahan sa Pilipinas:

1. Jueteng

Ang Jueteng ay isang popular na laro ng pustahan na naglalaro ng mga numero. Ito ay isang ilegal na uri ng pagsusugal na karaniwang nagaganap sa mga kalsada o mga tahanan sa komunidad. Ang mga manlalaro ay nagtatakang numero at umaasa na ang kanilang mga ito ay tama. Sa pamamagitan ng mga lokal na koordinator o tulak, ang mga numero ay itinuturing na mga resulat ng laro. Ang Jueteng ay patuloy na nagpapamalas ng malawak na impluwensiya at popularidad sa mga komunidad sa Pilipinas.

2. Pusoy

Ang Pusoy ay isang sikat na laro ng pustahan na sumisentro sa pagpapakita ng mga kamay ng mga manlalaro. Ito ay isang uri ng poker na karaniwang ginagamitan ng baraha. Ang mga manlalaro ay nagtatakang kamay na may iba’t-ibang halaga at pumapili ng mga kumbinasyon na naglalayong magkaroon ng pinakamahusay na kamay. Ang Pusoy ay isang labanan ng diskarte, katalinuhan, at taktika na nagpapahayag ng kasanayan ng mga manlalaro.

3. Mahjong

Ang Mahjong ay isang tradisyunal na laro ng pustahan na hango sa Tsina. Ito ay isang mahirap na laro na ginagamitan ng mga tile na may mga nakasulat na karakter. Ang mga manlalaro ay kailangang magtayo ng mga kumbinasyon ng mga tile upang maipanalo ang laro. Ang Mahjong ay isang laro na nagbibigay ng malalim na kasiyahan at pinapayagan ang mga manlalaro na ipamalas ang kanilang diskarte at pagpaplano.

4. Sabong

Ang sabong, o ang pagsasabong ng mga tandang, ay isa sa mga pinakasikat na tradisyunal na sugal sa Pilipinas. Ang mga sabungan o palabuhanan ng mga sabong ay kinaroroonan ng mga palaro ng mga tandang, kung saan ang mga manlalaro ay nagtutunggalian. 

Ang mga manlalaro ay nagtataasan ng pustahan sa mga tandang na kanilang pinaniniwalaang magtatagumpay sa labanan. Ang sabong ay hindi lamang isang laro ng pustahan, kundi nagpapahayag din ng kulturang Pilipino at ng kahusayan ng mga tandang sa labanan.

OKBet Tradisyunal na Sugal sa Pilipinas

|Kamakailan, nagkaroon ng mga makabuluhang isyu sa parehong dibisyon ng eSabong at Philippines Offshore Gaming Operator (POGO).|

5. Tong-its

Ang Tong-its ay isang laro ng pustahan na sumisentro sa pagbuo ng mga kumbinasyon ng mga baraha. Ang mga manlalaro ay naglalagay ng mga pustahan at nagtatakang mga kamay ng baraha na makakamit ang pinakamataas na halaga. Ito ay isang laro ng diskarte at talino na nagbibigay-daan sa mga manlalaro na ipamalas ang kanilang kasanayan sa pagsusugal.

Konklusyon

Sa Pilipinas, mayroong malawak na hanay ng mga tradisyunal na laro ng pustahan na nagpapahayag ng kulturang Pilipino at ng hilig ng mga Pilipino sa pagsusugal. Ang mga laro tulad ng Jueteng, Pusoy, Mahjong, Sabong, Tong-its, at Hantak ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga manlalaro habang nagpapakita ng kanilang diskarte, taktika, at kasanayan.

Bagama’t ilan sa mga ito ay ipinagbabawal na ng gobyerno, mananatili ang mga ito sa kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Gayunpaman, mainam pa rin na maglaro at laruin ang mga legal na laro at platform gaya ng OKBet

BASAHIN: Mga Benepisyo ng Online Casino sa Sugalan