category category OKBET category category May 12, 2023

Ang gambling addiction sa babae ay isang matinding problema na maaaring makaapekto sa sa kanilang pang araw araw na gawain. Gayunpaman, ipinakita ng pananaliksik na ang mga kababaihan ay maaaring nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng addiction sa pagsusugal kaysa sa mga lalaki. Maaaring dahil ito sa maraming salik, kabilang ang mga pamantayang panlipunan at kultural at mga pagkakaiba sa pisyolohikal at sikolohikal.

Tutuklasin ng artikulong ito ang mga palatandaan ng addiction sa pagsusugal sa mga kababaihan at mga gabay kung paano humingi ng tulong.

Mga Karaniwang Palatandaan ng Addiction sa Pagsusugal

Sobra ang pagsusugal: Ang mga babaeng may addiction sa pagsusugal ay maaaring gumugol ng mas maraming oras at pera sa mga aktibidad sa pagsusugal, kahit na binalak nilang gumastos ng mas kaunti.

Pagpapabaya sa mga responsibilidad at relasyon: Maaaring pabayaan ng mga babaeng may addiction sa pagsusugal ang mga mahahalagang obligasyon gaya ng trabaho, paaralan, o pag-aalaga sa mga bata o mga mahal sa buhay. Maaari din silang umalis sa mga relasyon sa lipunan o huminto sa mga aktibidad na dati nilang nasiyahan.

Nakakaranas ng mood swings at mga pagbabago sa pag-uugali: Ang mga babaeng may addiction sa pagsusugal ay maaaring makaranas ng mood swings, pagkamayamutin, at iba pang mga pagbabago sa pag-uugali. Maaari rin silang maging defensive o malihim kapag nahaharap tungkol sa kanilang mga gawi sa pagsusugal.

Nanghihiram o nagnakaw ng pera para magsugal: Ang mga babaeng may addiction sa pagsusugal ay maaaring humiram ng pera mula sa pamilya, mga kaibigan, o nagpapahiram upang tustusan ang kanilang mga gawi sa pagsusugal.

Epekto ng Addiction sa Kalusugan at Pag-iisip

okbet gambling addiction sa babae

Ang mga babaeng nahihirapan sa addiction sa pagsusugal ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng pagkabalisa, depresyon, at iba pang mga isyu sa kalusugan ng isip. Narito ang ilang paraan na maaaring makaapekto ang addiction sa pagsusugal sa kalusugan ng isip ng kababaihan:

1. Stress at pagkabalisa

Ang mga babaeng may addiction sa pagsusugal ay maaaring makaramdam ng patuloy na pagkabalisa. Lalo na kung nahihirapan silang tugunan ang mga obligasyon sa pananalapi o nakaranas ng malalaking pagkalugi. Ang stress ng pagpapanatili ng addiction sa pagsusugal ay maaari ding makaapekto sa iba pang bahagi ng kanilang buhay, gaya ng trabaho, paaralan, at mga relasyon.

2. Pagkawala ng pagpapahalaga sa sarili

Ang mga babaeng may addiction sa pagsusugal ay maaaring makaranas ng mababang pagpapahalaga sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Kung itinago nila ang kanilang mga gawi sa pagsusugal mula sa mga mahal sa buhay, maaari silang makonsensya o mapahiya tungkol sa kanila.

3. Depresyon

Ang mga babaeng may addiction sa pagsusugal ay maaaring magpakita ng mga sintomas ng depresyon. Tulad ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at pagkawala ng interes sa mga nakaraang interes.

4. Problema sa relasyon

Ang mga babaeng may addiction sa pagsusugal ay maaaring makaranas ng pagkapagod sa kanilang mga relasyon sa mga mahal sa buhay. Maaari silang makaramdam na sila ay nakahiwalay at nag-iisa o nalaman na ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi maaaring maunawaan o suportahan sila.

5. Mga saloobin o pag-uugali ng pagpapakamatay

Sa malalang kaso, ang mga babaeng may addiction sa pagsusugal ay maaaring makaranas ng mga pag-iisip o pag-uugali ng pagpapakamatay. Maaari itong magresulta mula sa makabuluhang pinansiyal at emosyonal na pilay ng kanilang addiction at ang nauugnay na kahihiyan at mantsa.

Tulong Para sa Addiction sa Pagsusugal

Ang paghingi ng tulong para sa addiction sa pagsusugal ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagbawi. Mayroong ilang mga mapagkukunan na ginagamit sa mga kababaihan na nahihirapan sa addiction sa pagsusugal, kabilang ang mga sumusunod:

Pagpapayo: Ang pagpapayo ay maaaring maging isang epektibong paraan upang matugunan ang mga pinagbabatayan na sanhi ng addiction sa pagsusugal. Makakatulong ang isang therapist sa mga kababaihan na matukoy ang mga nag-trigger na humahantong sa kanilang pagsusugal. At bumuo ng mga mekanismo sa pagharap upang pamahalaan ang mga trigger na iyon.

Mga support group: Ang pagsali sa isang grupo ng suporta ay maaaring magbigay sa mga kababaihan ng isang ligtas na lugar upang pag-usapan ang kanilang mga pakikibaka sa iba na nakaranas ng mga katulad na hamon. Ang mga grupo ng suporta tulad ng Gamblers Anonymous ay maaaring mag-alok ng komunidad, paghihikayat, at pananagutan.

Mapagkukunan ng tulong sa sarili: Maraming mga mapagkukunan ng tulong sa sarili ang magagamit para sa mga kababaihan na nahihirapan sa addiction sa pagsusugal. Maaaring kabilang sa mga mapagkukunang ito ang mga aklat, podcast, at mga online forum.

Mga programa sa medisina: Ang mga programa sa medisina sa residensyal ay maaaring magbigay ng mas masinsinang antas ng pangangalaga para sa mga kababaihan na nahihirapan sa addiction sa pagsusugal. Maaaring kabilang sa mga programang ito ang therapy, mga grupo ng suporta, at iba pang mga mapagkukunan. Ito ay upang matulungan ang mga kababaihan na mapaglabanan ang kanilang addiction.

Pagpapayo sa pananalapi: Ang mga babaeng nahihirapan sa addiction sa pagsusugal ay maaaring makinabang mula sa pagpapayo sa pananalapi. Upang matulungan silang pamahalaan ang kanilang mga utang at bumuo ng isang plano para sa pagbawi sa pananalapi.

Gamot: Ang mga sintomas ng pagkabalisa o kalungkutan na nauugnay sa addiction sa pagsusugal ay maaaring paminsan-minsan ay gamutin ng gamot.

Pag-iwas sa Women’s Gambling Addiction

Ang pagpigil sa addiction sa pagsusugal sa mga kababaihan ay isang mahalagang bahagi ng pagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Nasa ibaba ang mga hakbang na maaari mong gawin

Magtakda ng mga limitasyon

Ang paglilimita sa oras at pera na ginugol sa pagsusugal ay makakatulong sa mga kababaihan na maiwasan ang addiction. Ang pagtatatag ng badyet, paninindigan dito, at pag-iwas sa paghabol sa mga pagkalugi. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagsusugal pagkatapos makaranas ng mga pagkatalo ay mahalaga.

Iwasan ang pagsusugal kapag nakakaramdam ng emosyon

Ang pagsusugal ay maaaring maging isang mapang-akit na pagtakas kapag nakakaramdam ng pagkabalisa, pagkabalisa, o pagkabalisa. Gayunpaman, mahalagang iwasan ang pagsusugal upang makayanan ang mga negatibong emosyon. Sa halip, ang mga kababaihan ay dapat humingi ng mas malusog na paraan ng pamamahala ng stress tulad ng ehersisyo o pagmumuni-muni.

Maghanap ng mga alternatibong aktibidad

Ang paghahanap ng mga alternatibong aktibidad sa pagsusugal ay maaaring makatulong sa mga kababaihan na mabawasan ang kanilang panganib na magkaroon ng addiction. Maaaring kabilang dito ang mga libangan, pakikisalamuha sa mga kaibigan at pamilya, o paghahangad ng bagong interes.

Humingi ng suporta

Ngayon, ang mga land-based na casino ay bihirang tumulong sa mga taong may problema sa addiction sa pagsusugal. Gayunpaman, sa mga website tulad ng OkBet, makakahanap ka ng mga tao o grupo na tutulong. At magbibigay sa iyo ng payo kung mayroon kang malaking problema sa addiction sa pagsusugal na makikita mo sa kanilang pangunahing website.

Turuan ang sarili

Ang pag-unawa sa mga panganib at kahihinatnan ng addiction sa pagsusugal ay maaaring makatulong sa mga kababaihan. Na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang mga gawi sa pagsusugal. Mahalagang magsaliksik at manatiling may kaalaman tungkol sa mga potensyal na panganib ng pagsusugal.

Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga aktibong hakbang upang maiwasan ang addiction sa pagsusugal. Mababawasan ng kababaihan ang kanilang panganib na magkaroon ng addiction at isulong ang kanilang pangkalahatang kalusugan at kagalingan.

Basahin din – Online Teen Patti for Real Money: Sikat na Laro sa Mga Teenager