category category OKBET category category May 4, 2022
JUDO / WRESTLING / TAEKWONDO

Pangkalahatang Panuntunan

  • Para sa mga layunin ng pagtaya, ang mga kalahok na ginawaran ng Gold, Silver at Bronze sa seremonya ng medalya ay ituturing na 1st, 2nd at 3rd place winner.
  • Ang mga posisyon sa podium ay mabibilang bilang mga opisyal na resulta, anuman ang anumang kasunod na diskwalipikasyon o pag-amyenda sa resulta.
  • Sa head to head na mga kaganapan, ang parehong mga kakumpitensya ay dapat magsimula ng labanan para sa mga taya upang tumayo.
  • Kung ang kaganapan ay magsisimula bago ang nakatakdang oras, ang mga taya lamang na inilagay bago magsimula ang kaganapan ang ituturing na wasto. Ang mga taya na inilagay pagkatapos magsimula ang kaganapan ay ituturing na walang bisa. Hindi kasama dito ang mga uri ng In-Play na taya.
  • Para sa Judo, ang mga taya ay aayusin ayon sa opisyal na resulta ng I.J.F (Judo) kaagad sa pagtatapos ng kaganapan, kahit na walang seremonya ng medalya.
  • Para sa Wrestling, ang mga taya ay aayusin ayon sa resulta ng F.I.L.A (Wrestling) kaagad sa pagtatapos ng kaganapan, kahit na walang seremonya ng medalya.
  • Para sa Taekwondo, ang mga taya ay sasagutin kaagad ayon sa resulta ng W.T.F (Taekwondo) sa pagtatapos ng kaganapan, kahit na walang seremonya ng medalya.