category category OKBET category category May 4, 2022

Pangkalahatang Panuntunan

  • Para sa mga layunin ng pagtaya, ang mga kalahok na ginawaran ng Gold, Silver at Bronze sa seremonya ng medalya ay ituturing na 1st, 2nd at 3rd place winner.
  • Ang mga posisyon sa podium ay mabibilang bilang mga opisyal na resulta, anuman ang anumang kasunod na diskwalipikasyon o pag-amyenda sa resulta.
  • Ang lahat ng taya ay mananatili pa rin kahit na ang isang crew o indibidwal ay nakikipagkumpitensya o hindi.
  • Kung ang kaganapan ay magsisimula bago ang nakatakdang oras, ang mga taya lamang na inilagay bago magsimula ang kaganapan ang ituturing na wasto. Ang mga taya na inilagay pagkatapos magsimula ang kaganapan ay ituturing na walang bisa. Hindi kasama dito ang mga uri ng In-Play na taya.

Pagtaya ng Medalya

  • Ang mga taya ay sasagutin ayon sa bilang ng mga medalya sa opisyal na talahanayan ng medalya sa pagtatapos ng kaganapan (hal. Olympic games, World Championships, atbp).
  • Ang mga pagbabagong ginawa ng referee ng kaganapan o may-katuturang namamahalang awtoridad sa ibang araw ay hindi binibilang para sa mga layunin ng pagtaya.
  • Ang mga medalyang napanalunan ng isang koponan / bansa sa bawat kumpetisyon ay mabibilang bilang isang medalya, anuman ang bilang ng mga miyembro ng koponan na dumalo.
  • Tandaan: Para sa mga layunin ng pagtaya, ang Hong Kong Special Administrative Region at Macau Special Administrative Region ay isinasaalang-alang bilang hiwalay na delegasyon sa People’s Republic of China at hindi ito isinasaalang-alang sa ilalim ng People’s Republic of China para sa Olympics Games at iba pang mga international sport event maliban kung iba ang nakasaad.